شاخه ها
سازندگان
  • Dream

دعای مهر و محبت قوی

برای محبت این اسما را بر روی ورقه ای سفید باید نوشت و در وسط کاغذ تکه ای سوسن لبان باید قرار داد و بعد لیمویی را سوراخ کرده و فشار دهید تا چند قطره آب از آن خارج شود سپس لیمو را در ورقه قرار دهید و آنرا در تشت قرار داده و روغن پاک و خوشبو گل را  بر روی آن ریخته و در آتش قرار دهید و این عمل محبت را در ساعت مشتری در روز پنجشنبه و در مکانی خلوت و دور از انسان انجام دهید

ای اسما را با گلاب و مشک و زعفران بر روی کاغذ بنویسید تا محبت حاصل شود


wke1k0pf43betgbohog0.jpg (481×331)

ادامه
clear-bug-div
شاخه هاي مقالات