شاخه ها
سازندگان
  • Dream

تعبیر و تفسیر اشکال فال قهوه

تفسیر اشکال فال قهوه

1-     اشکال جداول 1 و 2 و 3 اگر در روی قطر افقی دوایر اشکال 4 و 5 و 6 واقع شده باشند معنی مرقومه در جدول را می رساند

2-     اشکال قهوه در جدول شماره 1 و 2 و 3 اگر در بالای قطر افقی دوایر اشکال جدول شماره 4 و 5 و6 شده باشند معنی معینه در جداول را با شدت می رساند

3-     اشکال قهوه در جداول 1 و 2 و3 اگر در زیر خط افقی دوایر اشکال 4 و 5 و 6 معنی معینه در جداول را با ضعف می رساند

4-     اشکال قهوه اگر در سمت راست قطر عمودی دایره باشند جنبه نیکویی و خوبی و اگر رو به سمت چپ قطر عمودی دایره با شند جنبه شر و بدی دارند

5-     اگر اشکل قهوه خیر چند تا در کنار هم قرار گیرند دلالت بر خوبی زیاد و اگر اشکال قهوه شر چند تا کنار هم باشند نشان دهنده شر زیاد می باشد

6-     در جدول شماره 3 نقوش شماره 11 و 17 و 26 و 28 همزمان با اشکال نیک جدول شماره 1 باشند دلالت بر نیکی و اگر توام با اشکال قهوه جدول شماره 2 باشند دلالت بر شر دارند


li5ywzsw93vua2jaqrob.png


myoec1379pye1zikwc59.png 


txshp3oae3tqc3dkrg6t.png  


p1b5kawzljw56yut2x42.png   

ry45grwy48nrowizkhyz.png 

ادامه
clear-bug-div
شاخه هاي مقالات